Om oss

Vi tillhandahåller produkter som är CE-certifierade, följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer om säkerhet och tillförlitlighet på testerna. Vår styrka ligger i teamets erfarenheter kring service, internationell handel samt att kunden och användaren alltid ska stå i fokus. Sedan pandemins start har vi kunnat hjälpa ett stort antal kunder över hela Norden med COVID-relaterade produkter, inte bara COVID tester utan också skyddsutrustning. Våra tester och produkter distribueras i samarbete med våra marknadsledande partners i Tyskland och Storbritannien. 

Vårt uppdrag

Snabbtester i form av antigen-tester och antikroppstest är ett viktigt komplement till sjukvårdens PCR-test. Det underlättar vid storskaligt och regelbundet testande. Många länder i Europa har redan satt detta i system, med goda resultat – nu har vi möjligheten att erbjuda er detsamma!

Vår vision

Om vi inte vet vilka som är smittade kan vi inte bekämpa pandemin. Fler behöver testa sig oftare och det måste vara lättillgängligt. En viktig byggsten i bekämpningen av COVID-19 är regelbunden testning och smittspårning, i kombination med social distansering.

Våra värderingar

Genom att testa sig oftare med hjälp av snabbtester kan vi ta snabbare beslut, vidta rätt åtgärder och avlasta vården. Vi vill bidra till att skapa trygghet och stabilitet på arbetsplatser och ute i samhället. För att minska smittspridningen, göra det säkrare att gå till jobbet och minska den psykiska ohälsan som kan uppstå av långvarig isolering.

Aktuellt

Telefonnummer

0708 281 266

Adress

Vintervägen 22, 13248 Saltsjö Boo