Hem » Hur tillförlitliga är testen?

Hur tillförlitliga är testen?

När man pratar om tester för COVID-19 pratar man om sensitivitet och specificitet.

Sensitivitet beskriver hur träffsäkert testet är att identifiera personer som verkligen är smittade och som får ett positivt resultat vid testning.  

Specificitet används för att ange hur många personer som utan covid-19 som får ett negativt resultat vid testning.

Alla våra test följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om träffsäkerhet,

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande prestanda:
• Känslighet ≥ 90,0 procent (konfidensintervall: 84,2-93,9 procent)
• Specificitet ≥ 99,0 procent (konfidensintervall: 97,1-99,8 procent).